Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Gminy Kutno

Wyszukiwanie zaawansowane

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 40/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydarzenia pn. II Odyseja Napoleońska 2023-07-13 12:58:36
Zarządzenie Nr 39 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Wojska Księstwa Warszawskiego 2023-07-12 08:16:33
Zarządzenie Nr 38/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia form i zasad organizacji szkoleń w Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od dnia 05 lipca 2023 r. 2023-07-06 14:19:06
Zarządzenie Nr 37/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2023 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2023 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-06-29 13:52:24
Zarządzenie Nr 36/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydarzenia Słowiański Festyn Rodzinny 2023-06-24 12:57:52
Zarządzenie Nr 35/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia Konkursu "Na najpiękniejszy wianek" 2023-06-24 12:03:26
Zarządzenie Nr 34/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Na najpiękniejszy wianek" 2023-06-22 22:30:09
Zarządzenie Nr 33/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca Leszczynki - obowiązuje od dnia 13 czerwca 2023 r. 2023-06-13 15:56:41
Zarządzenie Nr 32/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Półkolonii Letnich 2023 organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-06-07 11:15:13
Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Wojska Księstwa Warszawskiego" 2023-06-06 09:34:50
Zarządzenie Nr 30/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia Konkursu "Pieśni powstańczej" 2023-06-01 15:11:48
Zarządzenie Nr 29/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu czerwcu 2023 r. 2023-05-29 14:24:37
Zarządzenie Nr 28/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto - obowiązuje od dnia 24 maja 2023 r. 2023-05-26 09:33:11
Zarządzenie Nr 27/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej Złota Leszczyna 2023-05-24 16:30:59
Zarządzenie Nr 26/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Warsztatów "Komiks historyczny, jak opowiadać za pomocą rysunku o dawnych czasach" 2023-05-22 15:22:15
Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia Konkursu Pieśni powstańczej z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 2023-05-19 13:55:41
Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Pieśni powstańczej" z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 2023-05-16 09:14:47
Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz tabeli norm przydziału i zużycia odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej - obowiązuje od dnia 12 maja 2023 r. 2023-05-12 10:56:37
Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie funkcjonowania w instytucji znaku graficznego - logo Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-05-11 22:31:54
Zarządzenie Nr 21/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydarzenia "Majówka Gitarowa" 2023-05-08 10:07:31
Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu maju 2023 r. 2023-05-05 15:15:49
Zarządzenie Nr 19/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia III Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego 2023-04-04 16:02:05
Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od 30 marca 2023 r. 2023-03-30 13:27:10
Zarządzenie Nr 16/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od dnia 30 marca 2023 r. 2023-03-30 12:34:15
Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie powołania członków Społecznej Rady Programowej Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-22 11:02:22
Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy - obowiązuje od dnia 16.03.2023 2023-03-16 11:31:00
Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 14:11:11
Zarządzenie Nr 55/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu składnicy akt w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:58:54
Zarządzenie Nr 48/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kultury Gminy Kutno oraz określenie dokumentacji w tym zakresie 2023-03-03 13:42:24
Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:39:05
Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:36:59
Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budynków Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:33:33
Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:24:27
Zarządzenie Nr 57/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:21:59
Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Leszczyki" 2023-03-03 13:19:40
Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia karty wydarzenia 2023-03-03 13:02:11
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 12:48:13
Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 12:41:32
Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 2023-03-03 12:35:17
Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 25 października 2021 roku w sprawie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy 2023-03-03 12:32:55
Zarządzenie Nr 8/2021 Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu wypożyczalni rowerów - zmiana Regulaminu wypożyczalni rowerów, obowią 2023-03-02 16:01:04
Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2023-03-02 15:55:28
Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-02 15:52:57
Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie trybu i zasad organizacji i przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 2023-03-02 15:51:16
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego i placu zabaw, Regulaminu Siłowni zewnętrznej, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu Wypożyczalni Rowerów 2023-03-02 15:47:31
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Kultury Gminy Kutno w miejscowości Leszczynek 49a, 99-300 Kutno" 2023-03-02 15:25:41
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powierzenia mienia pracownikom Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-02 15:19:49
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści dokumentu "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Kultury Gminy Kutno" na "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Kultury Gminy Kutno" 2023-03-02 15:17:15
Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu marcu 2023 r. 2023-02-28 10:30:14
Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia III Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego 2023-02-16 11:33:22
Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Pieśni powstańczej" z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 2023-02-10 12:39:00
Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Rady Programowej Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-02-02 12:12:45
Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu lutym 2023 r. 2023-01-31 15:12:29
Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od dnia 30 stycznia 2023 2023-01-30 13:21:41
Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2023 w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-01-18 14:52:22
Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od 18 stycznia 2023 r. 2023-01-18 11:46:09
Zarządzenie Nr 4/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Półkolonii Zimowych 2023 organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-01-18 11:44:40
Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Półkolonii Zimowych 2023 organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-01-09 15:44:43
Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-01-09 11:14:42
Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od dnia 29 grudnia 2022 2023-01-09 11:12:21
Zarządzenie Nr 56/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-12-29 22:10:52
Zarządzenie Nr 55/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt w Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-12-29 22:06:05
Zarządzenie Nr 54/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego i Planu realizacji przychodów i kosztów w Centrum Kultury Gminy Kutno w 2022 roku 2022-12-28 13:18:20
Zarządzenie nr 53/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-12-02 13:24:09
Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu plastycznego "Jesienny park" 2022-12-01 11:08:24
Zarządzenie Nr 50/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu grudniu 2022 r. 2022-11-29 09:09:15
Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia I Wojewódzkiego Amatorskiego Konkursu Tańca Solowego 2022-11-23 10:11:12
Zarządzenie nr 48/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kultury Gminy Kutno oraz określenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie 2022-11-15 09:46:43
Zarządzenie Nr 47/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Planu Finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2022 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-10-28 13:33:29
Zarządzenie nr 46/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu listopadzie 2022 r. 2022-10-26 14:59:46
Zarządzenie Nr 45/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia I Wojewódzkiego Amatorskiego Konkursu Tańca Soloewgo 2022-10-03 13:28:35
Zarządzenie nr 44/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Cennika zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno w miesiącu październiku 2022 r. 2022-09-27 11:41:40
Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno - obowiązuje od 26 września 2022 r. 2022-09-26 12:36:04
Zarządzenie nr 39/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu budynków Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-09-06 13:48:18
Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora - regulamin obowiązujący od dnia 05.09.2022 r. 2022-09-05 08:23:17
Zarządzenie nr 37/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Planu Finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2022 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-08-09 13:16:29
Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydarzenia pn. II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Ludowej Złota Leszczyna 2022-08-04 10:14:47
Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydarzenia pn. I Odyseja napoleońska w Leszczynku 2022-07-18 12:10:38
Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Planu finansowego i Planu realizacji przychodów i kosztów w Centrum Kultury Gminy Kutno w 2022 roku 2022-07-18 12:09:07
Zarządzenie Nr 32/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Portret Cesarza Francuzów - postać Napoleona" 2022-07-11 10:12:04
Zarządzenie nr 31/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-06-30 15:00:53
Zarządzenie nr 30/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 20/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w sprawie ogłoszenia II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej "Złota Leszczyna" 2022-06-28 12:53:36
Zarządzenie nr 29/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu Finansowego i Planu realizacji przychodów i kosztów Centrum Kultury Gminy Kutno w 2022 roku 2022-06-28 10:21:25
Zarządzenie Nr 28/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu półkolonii Letnich 2022 organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-06-21 14:05:44
Zarządzenie nr 27/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-06-15 12:30:14
Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu plastycznego "Portret Cesarza Francuzów - postać Napoleona" 2022-06-07 15:06:35
Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Leszczynki" 2022-06-07 15:03:06
Zarządzenie nr 24/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Na najlepsze przebranie za postać z bajki" 2022-06-07 15:01:06
Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Na najlepsze przebranie za postać z bajki" 2022-06-03 12:21:20
Zarządzenie Nr 22/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Planu Finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2022 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-06-03 12:16:33
Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-05-31 14:58:02
Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Ludowej "Złota Leszczyna" 2022-05-31 14:43:52
Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2022 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-04-19 14:20:16
Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2021 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2021 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-04-11 14:12:52
Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Leszczynki" 2022-03-31 11:42:53
Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 2022-03-17 11:17:46
Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2022 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2022 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-03-07 15:27:09
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-02-21 10:30:29
Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 18 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia II Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego 2022-02-21 10:26:44
Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie Regulaminu Półkolonii Zimowych 2022 organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Zasad Bezpieczeństwa obowiązujących podczas Półkolonii Zimowych 2022 2022-02-17 12:24:27
Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 11 lutego 202r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury 2022-02-11 14:26:36
Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Półkolonii Zimowych 2022 organizowanych przez CKGK oraz Zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas Półkolonii 2022-02-10 12:46:14
Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2022 w Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-01-26 15:22:44
Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Klub Seniora 2022-01-24 12:43:40
Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia karty wydarzenia 2022-01-12 13:44:50
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Kultury Gminy Kutno. 2022-01-11 13:57:35
Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Centrum Kultury Gminy Kutno 2022-01-10 15:44:24
Zarządzenie Nr 1/2022 DYREKTORA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku 2022-01-04 09:30:56
ZARZĄDZENIE Nr18/2021 DYREKTORA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela. 2021-12-28 09:44:03
ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 DYREKTORA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury. 2021-12-21 08:52:24
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 REGULAMIN UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130.000 ZŁOTYCH NETTO, zwany dalej ,,Regulaminem". 2021-12-21 08:50:07
Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 2021-12-06 12:02:00
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno 2021-06-01 09:27:02
ZARZĄDZENIE NR 4/2021 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela. 2021-05-07 12:41:30
ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 p.o. DYREKTORA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2021 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2021 roku Centrum Kultury Gminy Kutno. 2021-04-23 12:12:10
ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 P.O. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno Nr 2/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego. 2021-04-23 10:40:40
ZARZĄDZENIE NR 3/2021 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny prac zgłoszonych do I Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego. 2021-04-09 15:30:40
Zarządzenie Nr 2/2021 Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia I Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bohdana Zaleskiego 2021-03-11 13:46:56
Zarządzenie Nr 1/2021 Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2021 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2021 roku w Centrum Kultury Gminy Kutno 2021-01-29 13:02:03
Zarządzenie nr 37/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu Realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno. 2021-01-27 13:48:05
ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Leszczynku z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 2020-11-10 11:44:43
ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Leszczynku z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 2020-11-10 11:41:29
Zarządzenie nr 34/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu Realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Kutno. 2020-10-29 12:39:09
Zarządzenie nr 33/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć oraz określenia zasad funkcjonowania Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w czasie epidemii. 2020-10-28 12:17:04
Zarządzenie nr 32/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno. 2020-10-20 10:53:37
Zarządzenie nr 31/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno. 2020-10-20 10:51:05
Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 2020-09-10 12:42:22
Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-09-09 14:46:28
Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-09-08 15:54:34
Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w związku z Pandemią COVID-19 2020-08-31 14:10:33
Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Centrum KUultury Gminy Kutno z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-24 15:02:11
Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2020-08-20 14:18:01
Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-13 13:25:17
Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-13 11:00:26
Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro 2020-08-05 12:58:25
Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-04 13:29:44
Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany daty konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko ? parkowego w Leszczynku 2020-08-03 09:15:41
Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie trybu i zasad organizacji i przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 2020-07-30 16:51:39
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego i placu zabaw, Regulaminu siłowni zewnętrznej, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu wypożyczalni rowerów 2020-07-27 14:27:42
Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2020-07-20 12:20:23
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela 2020-07-17 14:54:04
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dni 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powierzenia mienia pracownikom Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku 2020-07-17 13:47:11
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Kultury Gminy Kutno w miejscowości Leszczynek 49a, 99-300 Kutno 2020-07-07 09:49:53