Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kultury Gminy Kutno

Wyszukiwanie zaawansowane

Dokumenty obowiązujące w instytucji


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury postępowania z pieczątkami służbowymi Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 14:11:11
Zarządzenie Nr 55/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz organizacji i zakresu składnicy akt w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:58:54
Zarządzenie Nr 48/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kultury Gminy Kutno oraz określenie dokumentacji w tym zakresie 2023-03-03 13:42:24
Zarządzenie Nr 41/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:36:59
Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budynków Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:33:33
Zarządzenie Nr 31/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:24:27
Zarządzenie Nr 57/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:21:59
Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:16:41
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 12:48:13
Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku 2023-03-03 12:44:40
Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 12:41:32
Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych netto 2023-03-03 12:39:22
Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 2023-03-03 12:35:17
Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 25 października 2021 roku w sprawie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy 2023-03-03 12:32:55
Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-02 15:52:57
Zarządzenie Nr 19/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie trybu i zasad organizacji i przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 2023-03-02 15:51:16
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Kultury Gminy Kutno w miejscowości Leszczynek 49a, 99-300 Kutno" 2023-03-02 15:25:41
Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powierzenia mienia pracownikom Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-02 15:19:49
Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany treści dokumentu "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ośrodku Kultury Gminy Kutno" na "Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centrum Kultury Gminy Kutno" 2023-03-02 15:17:15
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego i placu zabaw, Regulaminu Siłowni zewnętrznej, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu Wypożyczalni Rowerów 2023-03-02 15:47:31
Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2023-03-02 15:55:28
Zarządzenie Nr 8/2021 Zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu wypożyczalni rowerów - zmiana Regulaminu wypożyczalni rowerów, obowią 2023-03-02 16:01:04
Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia karty wydarzenia 2023-03-03 13:02:11
Zarządzenie Nr 25/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Leszczyki" 2023-03-03 13:19:40
Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca "Leszczynki" 2023-03-03 13:08:26
Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 września 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora 2023-03-03 13:27:40
Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zajęć cyklicznych organizowanych w Centrum Kultury Gminy Kutno 2023-03-03 13:39:05

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor BIP

Data wytworzenia:
02 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Liliana Urbańczyk-Wójcik

Data publikacji:
02 mar 2023, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Redaktor BIP

Data aktualizacji:
02 mar 2023, godz. 12:56