Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Kultury Gminy Kutno
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 37/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu Realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno. 2021-01-27 13:48:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Leszczynku z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 2020-11-10 11:44:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Dyrektora Centrum Kultury w Leszczynku z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 2020-11-10 11:41:29
dokument Zarządzenie nr 34/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu Realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Kutno. 2020-10-29 12:39:09
dokument Zarządzenie nr 33/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć oraz określenia zasad funkcjonowania Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku w czasie epidemii. 2020-10-28 12:17:04
dokument Zarządzenie nr 32/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno. 2020-10-20 10:53:37
dokument Zarządzenie nr 31/2020 p.o. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno. 2020-10-20 10:51:05
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Ośrodka Kultury Gminy Kutno w miejscowości Leszczynek 49a, 99-300 Kutno 2020-07-07 09:49:53
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki rachunkowości dla Centrum Kultury Gminy Kutno oraz określenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie 2020-07-07 11:07:02
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dni 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powierzenia mienia pracownikom Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku 2020-07-17 13:47:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela 2020-07-17 14:54:04
dokument Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2020-07-20 12:20:23
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu dla Parku Kulturowego Etnograficznego Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim, Regulaminu boiska sportowego i placu zabaw, Regulaminu siłowni zewnętrznej, Regulaminu korzystania z altany, Regulaminu wypożyczalni rowerów 2020-07-27 14:27:42
dokument Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie trybu i zasad organizacji i przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 2020-07-30 16:51:39
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany daty konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko ? parkowego w Leszczynku 2020-08-03 09:15:41
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-04 13:29:44
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro 2020-08-05 12:58:25
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2020-08-10 16:17:24
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-13 11:00:26
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-13 13:25:17
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku 2020-08-20 14:18:01
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 Dyrektora Centrum KUultury Gminy Kutno z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-08-24 15:02:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w związku z Pandemią COVID-19 2020-08-31 14:10:33
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2020-09-09 14:46:28
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany Planu finansowego Centrum Kultury Gminy Kutno na 2020 rok i Planu realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku Centrum Kultury Gminy Kutno 2020-09-08 15:54:34
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno z dnia 09 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie 2020-09-10 12:42:22